Türkiye'nin İlaçlama Cihazlarını Üreten İlk ve Lider Firması Opal İlaçlama Cihazları Açık alan ve kapalı alan ilaçlamasında patentli, Tarım ve Köyişleri bakanlığınca deney raporlu ve ruhsatlı ilaçlama makinaları üretiyoruz.

Niçin Opal İlaçlama?


  1. OPAL kendine has geliştirdiği teknikle ithal cihazlar dahil tüm muadillerine oranla en az 3 misli az ilaçla 3 misli daha geniş alanda etkili olabilmektedir. Bu şekilde ekonomik yararın yanında onlarca milyarlık gereksiz ilacı doğaya atarak faydalı böceklerin ve taban suyunun da zehirlenmesi engellenmektedir.

  2. ilaç çıkış memelerinin her biri birer U.LV özelliği taşır. Bu özellik cihaza, muadillerinde olmayan “memelerin biri bozulduğunda diğerlerinin işlevine devam edebilme yeteneği" sağlar.

  3. OPAL-APOLLO 60 U.LV cihazının bakım onarımı bugün hemen her ilçede dahi mümkün olan ve gerektiğinde enerji kaynağı olarak ta kullanabilen 5 KVA - 9-13 HP’ Iık bir jeneratörle tahrik edildiğinden, 4 adet ilaç çıkış üniteleri (U.LV cihazları¬-memeleri) akımı aldığı sürece tam randımanla sürekli U.LV özelliği bozulmadan çalışmaya devam edebilmektedir.

  4. Güç dörde bölündüğünden standardı yakalamak için gereksinim duyulan ve muadil eski sistem cihazlara has blower sisteminin getirdiği yüksek bakım ve onarım maliyeti OPAL ürünlerinde tasarruf edildiği gibi gücün dörde bölünerek zaman içinde cihazın U.L.V özelliğinin kaybı söz konusu değildir.

  5. Zamanla değiştirilmesi gereken parçalar, bakım ve onarım muadillerine oranla son derece ucuz ve kolaydır.

  6. Son geliştirilmiş teknoloji ile üretildiğinden 18-20 HP. gibi yüksek güç gereksinimi yoktur. Bir diğer anlamda yarı güçle tahrik edildiği halde 2-3 misli fazla randıman alınmaktadır. 

  7. Zannedildiğinin aksine yüksek güç fazla yakıt tüketimi ve gürültü anlamına gelir. 

  8. Opal ürünleri konusunda tek yetkili merci olan Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlı olup adı geçen bakanlık tarafından tüketici menfaatine yönelik periyodik olarak denetlenmektedir. Bilindiği gibi çevre ilaçlaması da yapsa ilaçlama cihazları söz konusu Bakanlık tarafından ruhsata tabidir. Aksi alımlar yasal olmayacağından konunun alım öncesi mutlaka araştırılması gerekmektedir.

  9. Ürünümüz U.L.V’lein dışındaki yerli ve yabancı tüm U.L.V’ler nemi düşük ülkeler baz alınarak üretildiğinden 61 mikronun altına inememektedirler. Bunun nedeni,  oldukça incelen ilaç partiküllerinin görevini yapamadan buharlaşma endişesidir. Ancak ülkemiz orta ve üstü nem kuşağındadır ve firmamız bunu değerlendirerek daha düşük mikronlu U.L.V cihazı (25 mikron) geliştirerek ilaç partiküllerinin buharlaşmadan 20-25 mikronlarda havada muadillerine oranla 2-3 misli daha uzun süre kalmasını başarmıştır. Bu 3 misli daha az ilaçla 3 misli daha fazla randıman anlamına gelmektedir.

  10. Bazı firmaların bu anlamda ilaç düşmanı cihazlarını ilaç karşılığı bedava verme teklifleri bir tuzaktan başka bir şey değildir! Zira birkaç ay içersinde kullanılacak ilaç cihazın bedelini fazlasıyla aşacak değerde olacaktır! Bu durumda ilaca verilen onca paraya mı yoksa hiçbir işe yaramayan ilaçlamaya mı üzülmek gerekir konusu oldukça düşündürücüdür. Bu anlamda zararın neresinden dönülürse kardır mantığıyla bir çok Belediye daha sonraları tekrar OPAL ULV almıştır. Bu da her ULV denilen cihazın ULV olamayacağını gösterdiğinden seçimi mutlaka uzman gözetiminde yapmakta büyük yarar vardır. Aksi taktirde on milyarlarca zarar söz konusu olabilmektedir. İlacınız ne kadar kaliteli olursa olsun makinanız kalın mikronda atıyorsa randıman alamassınız ve çok zarar edersiniz! 


Bütün bu değerler göz önüne alındığında OPAL U.L.V’ler bakım, onarım, randıman, kalite ve kullanım kolaylığı bakımından istisnasız rakipsiz olduğu gözükmektedir.  Bütün bu iddialar iki hafta süreyle denenerek test edilebilir.